ปลิงทะเล
 หลัง 


ปลิงทะเล

ปลิงทะเล

ปลิงทะเล

ปลิงทะเล

รหัส 10032
ส่วนประกอบ หัวบุก 100% เจือสีธรรมชาติ
วิธีการประกอบ นำไปประกอบอาหาร เช่น ปลิงทะเลน้ำแดง ปลิงทะเลตุ๋นยาจีน ปลิงทะเลผัดขี้เมา
ปลิงทะเลยำ และ อื่นๆ
การเก็บรักษา เก็บในช่องแช่แข็ง (-18 ํc)
น้ำหนัก 500 กรัม
   

Copyright  2009 by Yota Company All Right Reserved.